Skip to main content

De Overhaal

De Overhaal

Rijksmonument

De Overhaal is een belangrijk industrieel monument, vanwege de geschiedenis van de Broekerhaven.
In de 17e eeuw werden schuiten uit de polder al overgezet naar deze haven aan de Zuider Zee. Dat ging toen nog met raderen over een wal. Deze voorziening was belangrijk om de aanvoer van groenten te verhandelen en te transporteren naar Amsterdam en naar de landen langs de Oost Zee (Scandinavische landen). Er was grote concurrentie met de haven in Enkhuizen.

De elektrische installatie voor deze botenlift is gemaakt in 1923 en heeft lange tijd dienst gedaan voor de overzet van groenten uit de polder. Toen het verhandelen via veilingen verliep en het transport meer via goederentrein (vanaf de landtongen bij het station in Bovenkarspel) en via vrachtverkeer over wegen geschiedde, is de Overhaal na verloop van tijd in de 2e helft van de vorige eeuw in het ongerede geraakt. In 1993 is door de gemeente Stede Broec met behulp van Rijkssubsidie de Overhaal weer helemaal gerestaureerd, inclusief de elektrische installatie. Sindsdien doet hij dienst als schuiten- en botenlift voor de recreatie. (zie ook onder de knop "Monumenten"- rijksmonumenten.) 

Vrijwilligerswerk

Vanaf 1993 tot en met 2015 werd de Overhaal bediend door mensen, die in dienst waren van de gemeente Stede Broec. De opbrengst van de overzetgelden gingen naar de gemeente, maar dit woog niet op tegen de inzet die daarvoor gepleegd moest worden. Jarenlang heeft de voormalige brandweerman Kees Meijne met een groep vrijwilligers de Overhaal bediend. Kees is nu met pensioen en de gemeente Stede Broec heeft de Historische Vereniging Oud Stede Broec gevraagd de bediening vanaf 1 mei 2016 op zich te nemen.
Gelet op de historische waarde van dit beeldbepalende monument en het verhaal over de haven, dat past bij de educatieve doelstelling van de vereniging heeft het bestuur van Oud Stede Broec ingestemd met dit verzoek op voorwaarden, dat er voldoende vrijwilligers zijn om op vrijwillige basis deze taak op zich te nemen. Het onderhoud aan de Overhaal, inclusief de installatie blijft voor rekening komen van de gemeente.
Gelukkig zijn er voldoende vrijwilligers aangemeld. Een team van ±10 man, inclusief een coördinator (Frans Cornelisz) heeft enthousiast gereageerd. Om er zeker van te zijn dat de overzet zorgvuldig geschiedt, zijn alle vrijwilligers getraind in de bediening van de Overhaal.

  • Bootje Overhaal

  • En Weer Wordt Een Schuit Overgezet

  • Oud Stede Broec Voorzitter Wim Kersten En Wethouder Bart Nootebos Bij De Bedien

  • Tijdens De Open Monumentendag 2014

Lees meer …De Overhaal