Skip to main content

Nr. 46919 - De Overhaal, Peperstraat 34, Bovenkarspel

Monumentenzorg geeft aan dat de uit 1923-1924 daterende overhaal van algemeen belang geacht moet worden. R46919 overhaal bovenkarspelHet is een zeldzaam object uit het oogpunt van civiele techniek.
De overhaal bestaat uit twee tegenovergestelde U-vormige sluiskommen met gemeenschappelijke middenwand, is voorzien van schotbalksponningen in de lange wanden en van twee smalle bruggen aan de korte zijde. Verder is hij uitgerust met een in staal uitgevoerde, elektrisch te bedienen hijsinstallatie met draagkooi. De kooi is bestemd om schepen uit het hooggelegen water van de Kolk naar de laaggelegen Westerwortelsloot - en andersom - over te brengen.
De bouw werd uitgevoerd door de firma Duyvis te Koog aan de Zaan met inbegrip van het bedieningshuis op het

damhoofd nabij de Westerwortelsloot. De firma Bruinsma & de Boer te Enkhuizen verzorgde de waterbouwkundige werken. Het geheel:  de elektrisch aangedreven overhaal met bijbehorende constucties, loopkraan, damwanden, bruggen, bedieningshuizen valt onder de bescherming.
De overhaal wordt gezien als een zeldzaam voorbeeld van een dergelijk hefwerk voor schepen en is ook vanuit historisch oogpunt belangrijk vanwege de situering op een plaats waar al in de 17e eeuw een overhaal met raderen was aangebracht, teneinde de concurrentie met de Enkhuizer haven te kunnen aangaan.
De Overhaal is in 1993 geheel gerestaureerd en weer werkende gemaakt. De Overhaal wordt anno 2006 alleen nog voor recreatieve doeleinden gebruikt.