Skip to main content

Tracé Westfriese Omringdijk

trace westfriese omringdijkBinnen de gemeentegrenzen van de gemeente Stede Broec ligt ook een stukje Westfriese Omringdijk welke in 1983 een provinciaal monument is geworden. Voor Stede Broec betreft het hier de IJsselmeerdijk vanaf het voormalige stoomgemaal "het Grootslag 2" en voorbij de Buitenhaven in de richting van Enkhuizen. Hoe lang men aan de totaal 126 km lange Westfriese Omringdijk heeft gewerkt weten we niet precies. De Schagerdam of Valkkogerdijk was het eerste dijkvak, dat in 1248 als verdediging tegen de zee in de Omringdijk is gelegd. Maar wellicht is hij ouder. De ring die de Omringdijk vormde werd halverwege de 14e eeuw voor het eerst gesloten. Er waren echter voortdurend doorbraken en stormvloeden die de illusie, dat de ring voorgoed gesloten was, weer deden vervliegen. Men houdt het erop dat het werk aan de Omringdijk in 1596 werd afgerond.

De Westfriese Omringdijk

westfriese omringdijkRedengevende omschrijving: De buitendijkse landen, wielen en kleiputten van de Westfriese Omringdijk zijn cultuurhistorisch van betekenis, omdat zij het huidige tracé van de Westfriese Omringdijk door de eeuwen heen bepaald hebben. Die wielen zijn verantwoordelijk voor de vele bochten in de dijk. Het buitendijkse land moest in de eerste plaats dienen als buffer van de dijk. Daarnaast ontstond veel buitendijks land door het leggen van inlaagdijken. Aanvankelijk binnendijks gelegen land kwam hierdoor buitendijks te liggen. De kleiputten vormen stille getuigen van het dijkonderhoud en het dijkherstel in de loop der tijd.
De historische tracés van de Westfriese Omringdijk zijn van cultuurhistorisch belang, omdat zij enerzijds deel uitmaken van de oorspronkelijke Westfriese Omringdijk. Daar zij echter tegenwoordig niet meer tot de

Lees meer …De Westfriese Omringdijk

Rooms Katholieke Kerk Johannes de Doper, Zesstedenweg 158, Grootebroek

joh-kerk-grtbrkwMonumentenwacht Noord-Holland geeft o.a. aan: deze kerk, een kruisbasiliek met toren links in de voorgevel, is in 1926-1927 gebouwd naar een ontwerp van de Zaandamse architect S.B. Sante, volgeling van de benedictijner monnik Dom Paul Bellot. Met zijn ellipsbogen, gemetselde gewelfconstucties, toepassing van kleurige baksteen, keperboogvensters en combinatie van beton en baksteen, toont de kerk duidelijk de invloed van het werk van deze internationaal opererende benedictijner architect, met wie Van Sante eerder samenwerkte bij de bouw (1925) van de St. Adelberkapel te Bloemendaal. Van Sante bracht in december 1924 een bezoek aan de St. Paulusabdij te Oosterhout om Dom Bellot zijn tekeningen voor de kerk te laten beoordelen. Deze vond de plannen zeer goed. De kerk werd gebouwd door de aannemers L.O. Koenders en H.A. Th. ten Thij te Grootebroek/Enschede. Het opmerkelijke interieur verkeert nog vrijwel in oorspronkelijke staat, afgezien van de moderne lampen en het na het Tweede Vaticaanse Concilie vergrote priesterkoor. De merendeels neogotische inventaris (altaren, doopvont, communiebank, zijbanken) is afkomstig uit de voorganger van de huidige kerk. Het kerkgebouw is van cultuur- en van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van rijke baksteenarchitectuur uit het interbellum in de provincie Noord-Holland. De kerk heeft situationele waarde vanwege de markante stedebouwkundige situering in het lintdorp Grootebroek.
Op het kerkplein van de huidige kerk heeft een schuilkerk gestaan.
Met de invoering van de nieuwe grondwet in 1848 werden alle godsdiensten voor de Staat gelijk en mochten de

Lees meer …Rooms Katholieke Kerk Johannes de Doper, Zesstedenweg 158, Grootebroek