Skip to main content

Themamiddag Erfgoed in Stede Broec

Voorzitter van HV Oud Stede Broec Wim Kersten zal met beelden en verhalen laten zien en horen wat erfgoed inhoudt tijdens de themamiddag, die gehouden wordt op dinsdag 11 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in dorpshuis 'de Stek' te Grootebroek.

Erfgoed in Stede Broec

Bij erfgoed denken we meestal aan monumenten of aan spullen uit grootmoeders tijd. Sommige mensen bewaren alles, omdat ze het mooi vinden of omdat het een emotionele waarde heeft, zoals een erfstuk uit de familie. Maar erfgoed omvat veel meer en kan vele eeuwen verder teruggaan in de tijd. Erfgoed is niet alleen maar de erfenis van de familie, maar ook de erfenis van een samenleving zoals een dorp, stad of land.

Veel manieren van erfgoed beleven

De manier waarop mensen vroeger hebben geleefd, laat haar sporen achter. In het landschap, maar ook in de vorm van gebouwen en gebruiksvoorwerpen. Erfgoed kunnen we onderscheiden in: gebouwd erfgoed, archeologie, cultuurlandschap, monumentaal groen, roerend goed, immaterieel erfgoed en mobiel erfgoed. Al deze aspecten zijn verschillend, afhankelijk van plaats en tijd waarin we leven of geleefd hebben. Soms is erfgoed nog in gebruik en zichtbaar, vaak ook opgeruimd en verdewenen en daarmee aan het zicht ontnomen.

'Thuisgevoel'

Je ergens thuis voelen gaat verder dan alleen maar thuis zijn. Het heeft betrekking op je familie, afkomst, omgeving waar je vandaan komt, vriendenkring, school, verenigingsleven, werk, etc. Kortom, alles wat vertrouwd voor je is. Als je nog jong bent, sta je er niet zo bij stil dat de leefwereld van jouw vader en moeder of grootouders een andere was dan die van jou. Hun leven heeft uiteindelijk geleid tot hoe het nu is. De overblijfselen (erfgoed) zichtbaar maken, koesteren en bewaren, maakt dat we het opnieuw 'beleven'. Daardoor ga je met meer respect om als anderen vinden dat iets wel kan verdwijnen.

HV Oud Stede Broec is er niet alleen voor om de gemeente te adviseren over monumenten of te wijzen op het beschermen van dorpsfragmenten, maar ook om de bevolking van Stede Broec te wijzen op de waarden van ons cultureel erfgoed. De verhalen, de foto's, de erfstukken, de documenten, de gebouwen, het landschap, kortom alles wat iets laat zien uit vroegere tijden kan helpen om het verleden levend te houden.

nieuws,