Skip to main content

Update archeologische opgraving

Het archeologische project de Schaperstraat is afgerond wat het opgraven betreft. Het duurt nog wel enige tijd voordat alle gegevens verwerkt zijn. Er zijn heel veel bronstijdsporen blootgelegd maar ook voorwerpen waaronder een bijzondere houtenconstructie die mogelijk dienst heeft gedaan als gereedschap bij een waterkuil.

Wat voor functie het houten voorwerp had, is nog onduidelijk. Op diverse plekken van het vorkvormig voorwerp zat boombast vastgebonden om de vork te verstevigen.

Fundering
Funderingsresten

Deze week is men begonnen aan de Zesstedenweg 13 met een archeologische onderzoek. Achter op het perceel zijn twee kringgreppels en twee kuilenkransen uit de Bronstijd blootgelegd. Verder zijn er diverse sloten, kuilen en ophogingslagen uit de middeleeuwen gevonden, met name uit de 14de en 15de eeuw. Dat is best wel uniek, want deze periode ontbreekt vaak bij opgravingen aan het Streeklint. In een hogere grondlaag zijn poeren en funderingen uit de 17de eeuw gevonden, mogelijk horen deze bij een boerderij of iets dergelijks. Op de profielfoto's is direct onder de grote fundering een vlekkerige kleiband zichtbaar. Mogelijk is dit de afdruk van een vloer of loopniveau, vermoedelijk uit de 15de eeuw.

Profiel detail

Profiel van de grondlagen