Skip to main content

Opgraving Schaperstraat

De opgraving die Archeologie Westfriesland uitvoert in de Schaperstraat verloopt voorspoedig; men vindt veel bronstijdsporen. Aan de noordkant van de Schaperstraat is een zogenaamde “waterkuil” uit de bronstijd gevonden. Deze kuilen dienden voor de drinkwatervoorziening.

De kuil werd aangetroffen onder een knooppunt van greppels. Bijzonder is dat er veel vondstmateriaal zoals aardewerk en botresten van runderen in deze greppels is gevonden.

 Sporen worden nauwkeurig onderzocht resizedWerk overleg resized