Skip to main content

Nederzetting De Gouw Geerling

Ten noorden van Stede Broec tussen de Drechterlandseweg en de Geerling ligt het Archeologisch monument "Polder het Grootslag". Het is een terrein waarin zich overblijfselen van nederzettingen, akkers en mogelijk begraafplaatsen uit de Bronstijd en de Vroege Middeleeuwen bevinden. Goed geconserveerd onder een dikke laag klei.
ligging monument     kreek voor de bronstijdh

ligging monument                                                      krekenstelsel

Zo rond 2000 voor Christus viel het hier gelegen waddengebied droog. Op de drooggevallen hogere zandruggen van dit gebied konden de eerste Westfriese boeren zich vestigen. Met veeteelt en akkerbouw voorzagen ze zich van hun eerste levensbehoefte maar de jacht werd ook niet geschuwd. Het waren kolonisten die heel creatief met bouwmaterialen waren. Hun boerderijen, soms ruim dertig meter lang, waren gemaakt van lokaal boomhout, riet als dakbedekking en stro en leem en soms plaggen voor de muren. Gereedschappen werden gemaakt van hout en bot, de scherpe gereedschappen zoals messen, bijlen en krabbers waren vervaardigd uit geïmporteerd vuursteen.

Huisraad zoals kookpotten en drinknappen werden zelf gefabriceerd en naar lokale traditie gedecoreerd. Hun veestapel bestond uit koeien, geiten en varkens maar er liep ook wel eens een os of paard. Op de akkers verbouwden ze voornamelijk emmertarwe, knolgewassen en gerst. Al deze sporen liggen veilig bewaard in dit archeologisch monument

lepeltje     potje                                              bronstijd aardewerk

                                              Foto's adc amersfoort

Uit onderzoek in de omgeving is gebleken dat er hier in deze polder vanaf 1800 voor Christus bewoning is geweest met een piek zo rond 1000 jaar voor Christus. Door de goede conserverende werking van de Westfriese klei zijn er hier in de buurt bijzonder mooie archeologische vondsten gedaan. Bij een archeologisch onderzoek in Enkhuizen is een wilgentenen visfuik uit deze bronstijdperiode gevonden. Ook veel aardewerk en botresten is er gevonden en onderzocht, zo kan er voorzichtig een beeld gemaakt worden hoe het er toen uit zag. In het streekbos, ten oosten van het monument, ligt het archeologisch voetspoor. Hier kan men nog meer informatie vinden over de bronstijd

visfuik     schedel hond    visfuik                                                                                                           schedel hond

Foto's ADC Amersfoort

Frank pennekamp