Skip to main content

Grafheuvels Voetakkers

Afbeelding krekenstelselBoerderij bronstijd

krekenstelsel                                   bronstijd boerderij

Ten westen van Grootebroek ingeklemd tussen de provinciale weg N506 en de Voetakkers bevinden zich een reeks van negen grafheuvels met mogelijk zelfs een omwalling; voor Nederlandse begrippen een uniek iets. Deze grafheuvels zijn in 1949 voor het eerst deels onderzocht door archeoloog Drs. Van Giffen.

De grafheuvels stammen uit 1800 tot 1100 voor Christus, wat ook wel de midden Bronstijd genoemd wordt. Sommige heuvels zijn meerdere malen gebruikt of vergroot. In een van de negen heuvels zijn diverse grafresten aangetroffen, waaronder die van een vrouw en een klein kind, maar ook de resten van een rund. Als grafgift is er een bronzen spiraalring gevonden. Heuvel 3 (vroeger lokaal ook wel de bullenheuvel of bullenland genoemd) was archeologisch gezien bijzonder interessant. Deze bevatte veel sporen van palen die waarschijnlijk bedoeld waren als een rituele ingang. De heuvel was opgebouwd uit omgekeerde graszoden, ook werden er drie verschillende grafresten in gevonden. Door landerosie en bewerking zijn de heuv is met het blote oog niet meer waarneembaar, maar onder de grond zijn veel sporen nog aanwezig.
luchtfoto met duidelijke kringsporen                  tekening van een van de grafheuvels

luchtfoto met duidelijke kringsporen              tekening van een van de grafheuvels

Foto Willy Metz
Frank pennekamp