Skip to main content

Lezing van "Oud Stede Broec" over de 2e Wereldoorlog

staartstukB17

Staartstuk van een B-17 in Bobeldijk. (foto aangeleverd door Hans Nauta)

De Historische Vereniging "Oud Stede Broec" organiseert op vrijdag 16 oktober in dorpshuis "De Stek" te Grootebroek een lezing ondersteund met beeldmateriaal over de luchtoorlog boven onze regio. De toegang is gratis voor leden, maar introducés zijn tegen een geringe vergoeding ook welkom. Wie zich direct aanmeldt als nieuw lid heeft eveneens recht op gratis toegang. De lezing, die om 20.00 uur begint, wordt gehouden door de specialist op dit gebied: Hans Nauta.

Toneel van neergeschoten toestellen
Het verloop van de luchtoorlog van 1940 tot 1945 boven de regio West-Friesland werd vooral bepaald door Vliegveld Bergen. Dit van oorsprong Nederlandse vliegveld werd door de Duitse Luftwaffe gebruikt als dag- en vooral nachtjagerbasis. Ter ondersteuning daarvan werd een grondradarstation bij Medemblik gebouwd. West-Friesland werd daardoor al snel het toneel van neergeschoten toestellen. Later in de oorlog zou de regio een belangrijke rol spelen in verband met de wapendroppingen voor het verzet.
Tijdens de lezing wordt aandacht besteed aan deze luchtoorlogincidenten in de regio West-Friesland, maar ook aan de bombardementen en ontsnapte geallieerde bemanningsleden.
De lezing wordt ondersteund door een grote hoeveelheid nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal.
Hans Nauta doet al meer dan 25 jaar gedetailleerd onderzoek in binnen- enbuitenlandse archieven naar alle aspecten van de luchtoorlog boven Noord-Holland. Voor meer informatie over dit onderwerp of over Hans Nauta zie ook deze link.

Open dag dijk

opendag open dijk
De foto kan vergroot worden door er op te klikken, de tekst er op spreekt voor zichzelf.

Grote brand in Lutjebroek

 brand lutjebroek

Tijdens de Najaarsbijeenkomst (24 oktober 2014) van de historische Vereniging Oud Stede Broec presenteerde Peter Ruitenberg zijn nieuwe uitgave over de grote brand te Lutjebroek in 1763.
Het eerste exemplaar van het werk werd aangeboden aan een directe afstammeling van de bakker in wiens pand de brand begon; Ada Hardy-Gouwenberg. Ze was er duidelijk verguld mee, vooral omdat zij de enige van de familieleden was die terugkeerde naar de omgeving van haar roots: Westfriesland.

In de pauze signeerde de schrijver de eerste aangekochte exemplaren. Er werden al zon zeventig exemplaren verkocht. Een mooie start voor een verhaal dat in eerste instantie een artikel zou worden voor het jaarboek van de vereniging.

Korte inhoudsbeschrijving
In 2013 was het 250 jaar geleden dat Lutjebroek getroffen werd door een spectaculaire, alles verwoestende brand. Nu zou men dit een nationale ramp noemen. Vrijdag 11 maart 1763 was een inktzwarte dag in de geschiedenis van het dorp. Maar liefst 48 'Huijsmans Wooningen en Burgerhuijsen' werden binnen een paar uur in de as gelegd. Nog eens 22 raakten zwaar beschadigd. Paniek, wanhoop, ontreddering en verslagenheid alom. De verdrietige mensen zaten letterlijk en figuurlijk in zak en as.
Peter Ruitenberg raakte gefascineerd door het dorpsdrama en heeft er voor de Historische Vereniging 'Oud Stede Broec' een onderhoudend boekje over geschreven.
In een chronologische reconstructie wordt de rampzalige gebeurtenis uitvoerig verteld. Het menselijk aspect is daarbij niet vergeten. Voorts worden terloops enkele historische zaken belicht die het verhaal kleuren. Zoals de keuren (verordeningen), het hakken van bijten, voorzichtigheid met open vuur, het schoorsteenvegen, de opslag van brandbare materialen, de uitvinding van de brandspuit, het gebruik ervan (tot ver in de 20ste eeuw), de in de 18de eeuw heersende veepest en de aanleg van de eerste klinkerstraatweg in 1671. Ook leest u hoe dankzij een georganiseerde grootscheepse collecte de gedupeerden uit de brand werden geholpen. De tekst is in het Nederlands, maar uiteraard ontbreekt voor de couleur locale hier en daar het Westfries niet.

Het boekje telt 90 blz. en is met 77 illustraties verluchtigd. Voor leden van de Historische Vereniging 'Oud Stede Broec' is het boekje verkrijgbaar voor € 7,50. Niet-leden betalen een paar euro's meer en kunnen vanaf 1 november behalve bij de vereniging OSB ook terecht bij de boekwinkel Bruna in Streekhof.