Skip to main content

Jaarverslag 2017/2018

Aan het slot van het vijfentwintigste jaar van onze vereniging werd natuurlijk het even oude jaarboek overhandigd bij de voordeur. De verbaasde, blijde en nieuwsgierige reacties bewezen dat het al vele jaren een gewild item is; gevarieerd, interessant, heel plaatselijk en vaak dicht bij huis. Zeker op zo’n dag dat ik voor het eerst een wijk liep; winderig, regenachtig en gewoon koud, waren de reacties enthousiast, men wilde snel naar binnen, lekker met een mooi boek op de bank.

Natuurlijk manifesteerde de vereniging zich in dit jubileumjaar op de vertrouwde momenten en bij de geëikte gelegenheden.

De Overhaal bijvoorbeeld was voor het tweede jaar een vol halfjaar in bedrijf. De groep onder de bezielende leiding van Frans Cornelisz zorgt ervoor dat het apparaat op rolletjes blijft lopen, haalt soms de nieuwspagina met bijvoorbeeld een overgehaald bruidspaar en blijft up to date; er is een nieuw informatiebord en de gegevens rond het monument zijn zelfs te beluisteren op de telefoon in drie verschillende talen. Het nieuwe seizoen is inmiddels weer gestart, burgemeester Wortelboer opende het seizoen door de vlag van Stede Broec te hijsen.

De website met facebook kent door het originele en iedere week bijna nieuwe aanbod grote populariteit. De volgers blijven trouw ‘liken’ en reageren immer enthousiast op de foto’s en filmpjes.
Vorig jaar al is er een groep vrijwilligers aan de slag gegaan om een beeldbank op te zetten. Het resultaat is ook via de site te volgen. Er staan veel foto’s op de bank bijvoorbeeld de foto’s van de grote gezinnen en de foto’s van de middenstanders in de dorpen.

De open dagen, op de eerste zaterdagen van elke maand, van ons pand aan de Zesstedenweg zijn eveneens een succes. In eerste instantie kwamen er vooral veel mensen die interesse toonden voor het huis en de schuur, nu in dit latere stadium zijn er velen die een praatje komen maken, zaken aanbieden, boeken willen kopen etc.. In de loop van volgend jaar willen we ook mensen gaan uitnodigen die, over vooraf bepaalde onderwerpen, zaken zouden kunnen vertellen over vroeger.
Het pand is nagenoeg af. Dit jaar besteedden we nog veel aandacht aan de zolder waar we het archief inrichten en een leeszaal maken voor diegenen die het archief willen raadplegen. De toegankelijkheid van dat archief is nog niet wat we voor ogen hebben, maar er wordt aan gewerkt.
Voor huis, oudheidskamer en boet worden er met enige regelmaat met groepen afspraken gemaakt. Men wil een rondleiding met de boeiende verhalen van Frank, Eef, Wim en Jan. Anderhalf uur is voor die sprekers een makkie en vaak niet genoeg. De luisteraars zijn altijd meer dan tevreden.
De tuin die het geheel compleet maakt, nu zelfs met een heuse poldermolen, is ieder seizoen weer een plaatje dankzij de inspanningen van Riekele Zwagerman en zijn vrouw.

De pinkstertentoonstelling met de foto’s van hoe het was en hoe het geworden is, werd druk bezocht. Net als de Open Monumentendag die perfect was georganiseerd. Loeiende koetjes midden
in het dorp en de openstelling van de boerderij, foto’s van oude boerderijen in de kerk, aandacht voor het gemaalcomplex op de Zuiderdijk en de officiële onthulling van het informatiebord op een plek waar ooit eeuwenlang de waterhuishouding in het Grootslag geregeld werd; het prachtige weer zorgde voor een ontspannen dag voor talloze bezoekers.

Ons tweejaarlijkse overleg met de gemeente levert eveneens mooie momenten op. Dit jaar bijvoorbeeld was er de finishing touch aan de remisewoningen; het resultaat mag er zijn. Verder heeft de regionale erfgoedcommissie een positief advies gegeven op ons verzoek om in ieder geval de gevel van het CNB-gebouw te mogen behouden. Men ging zelfs verder en was ook geïnteresseerd in de constructie van de twee grote hallen. De volgende stappen zijn aan de gemeente.
Daarnaast hebben we ons sterk gemaakt om de Broekerhaven als een beschermd dorpsgezicht te mogen aanmerken. Het nieuwe College gaat zich daar waarschijnlijk over buigen. Wat wel al gerealiseerd is, is het zichtbaar maken van de historische kademuur.
Verder vroegen we aandacht voor de monumentale graven op de kerkhoven van onze gemeente en het lijkt belangrijk om de lijst met monumentale bomen aan te vullen en vooral de criteria voor die bomenlijst aan te scherpen.
Wat zorgen baart, is de verdwijning en de beschadiging van een tiental borden van de fietsroute. We proberen, met de gemeente, de borden vandalismebestendig te maken maar de realiteit is dat ze telkenmale worden vernield.

In de loop van het jaar hebben we met veel plezier gewerkt aan twee boekprojecten. Een ervan liep al een tijdje, maar kreeg dit jaar een nieuwe impuls. De inhoud en de vormgeving van het boek ‘De Middenstand op zijn best’ klopte ineens en we gaven ons fiat voor de uitgave.
Het tweede project betrof een verzoek van Ad de Wit om een manuscript te beoordelen van een, inmiddels gestorven, voorlichter in de bollensector; Joh. Schouw. Om de inhoud, de stijl en vooral ook om de informatie rond het oude ambacht oordeelden wij positief en zetten de boel in gang om het boekje uitgegeven te krijgen. We kregen een financieel steuntje in de rug van het Gilde Oostelijk Westfriesland en ook Drukkerij het Venhuis droeg een steentje bij. Het is inmiddels gedrukt, een mooi menselijk boekje, een ode aan het oude vak en de ontwikkeling van de thuisbroeierij. Het eerste exemplaar is eind maart uitgereikt en Bruna kan de vraag bijna niet aan.

De klap op de vuurpijl van het jubileumjaar was natuurlijk de fototentoonstelling van de gezinnen in het winkelcentrum. Een week lang gonsde het in het Streekhof met als middelpunt de tafel met onze vrijwilligers die de complimenten rond dit evenement in ontvangst mochten nemen. Het succes werd later nog eens duidelijk toen we de balans opmaakten: er werden rond de zeventig nieuwe leden ingeschreven, er waren een kleine honderdvijftig boeken van de Middenstand verkocht en we lazen en hoorden talrijke complimenten aan het adres van alle vrijwilligers van onze vereniging die al deze activiteiten mogelijk maakten. Het bestuur is enorm trots dat het zo’n vereniging mag leiden.
Een mooi cadeau voor enorm veel leden tenslotte was de dubbele voorstelling van de groep KaaBee in de Paus. We hebben genoten van die feestelijke afsluiting en ik persoonlijk vond het mooi om te horen dat het Westfries naast de gein en de dubbele bodems ook een taal kan zijn met poëtische zeggingskracht kan zijn waarin en waarmee soms meer kan worden uitgedrukt dan ik verwachtte.

Alles bij elkaar een geweldig jubileumjaar, dat als vanouds bekroond werd met een mooi jaarboek.

Gerard Poelwijk