Skip to main content

Materiaal voor het archief

De Historisch Vereniging Oud Stede Broec houdt zich aanbevolen voor schenkingen van (notulen)boeken, tijdschriften, artikelen, foto's, films, video's en voorwerpen, zoals gereedschap of ander materiaal van historische waarde betreffende Stede Broec en de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek. Gooi hiervan alstublieft niets weg! Geef ons minimaal de mogelijkheid om er een kopie of een foto van te maken. Originelen krijgt u natuurlijk retour.
Laat de Historische Vereniging Oud Stede Broec , zonder financieel eigenbelang, uw historische materiaal bewaren voor uw en ons nageslacht. Heeft u materiaal voor het archief of om te scannen bel dan 0228-515951 of neem contact op met een van de bestuursleden of met een lid van de werkgroepen.
Uw schenking wordt opgenomen in het archief van de vereniging. Van het in dit archief aanwezige materiaal is een lijst beschikbaar bij de archivaris. Onze vereniging werkt samen met het Westfries Archief te Hoorn.