Skip to main content

Lidmaatschap

Een lid van de vereniging betaalt jaarlijks de contributie - 1*.

In ruil daarvoor wordt hij/zij op de hoogte gehouden van alle activiteiten die de vereniging organiseert en hij/zij ontvangt het jaarboek dat onder de auspiciën van de vereniging wordt uitgegeven.

1*De contributie van het lidmaatschap bedraagt:
- 18,50 euro indien u de vereniging machtigt om de contributie via een betaalmachtiging te innen.
- 20,00 euro indien u op een andere wijze betaalt.
(beide mogelijkheden exclusief de verzendkosten en onder voorbehoud mogelijkheid tot jaarlijkse contributieverhoging)

2*Opgave van het lidmaatschap kan via bijgaand formulier