Skip to main content

Het Westeinde van Lutjebroek omstreeks 1915

Westeinde Boerderij Lau Silver met Ooienvaarsnest Jan WLinks op het dak van de boerderij een ooievaarsnest waarin vele jaren ooievaarsjongen zijn groot-gebracht. De boerderij werd door iedereen dan ook het ooievaarsnest genoemd. Daarnaast het woonhuis van de fam. M. Swagerman. Rechts de boerderij van de fam. Burger.
De eigenaar van het zogenoemde ooievaarsnest was ene boer Silver. Na de sloop is eind jaren 50 in de fruittuin van de boerderij een nieuwbouwwijkje gerealiseerd met de naam het Silverhof.

Café De Raap

Café De Raap Ltjb Theo ScholtenIn 1798 bouwde Hein Pauw een herberg met kolfbaan welke de naam „de Raap" krijgt.
Paulus Schoof, de toenmalige uitbater van de Paus, maakte grote bezwaren bij het gemeentebestuur, maar dit mocht niet baten.
De kastelein van De Raap was actief, want in 1809 verzoekt hij of hij tijdens de raadsvergaderingen de drank mag leveren.
In 1843 is de kolfbaan van de Raap herbouwd.
Met de bouw van dit tweede café zijn de aanhangers van de twee belangrijkste geloofsrichtingen in Lutjebroek uit elkaar gegroeid. De katholieken dronken bier in de Paus, de protestanten in de Raap.

De Paus

café de pausIn 1595 wordt de naam van de herberg „de Paus van Romen" al vermeld in een akte.
De Paus is lang de enige herberg met kolfbaan in Lutjebroek geweest en het café heeft een periode een binnen- en buitenkolfbaan gehad.
De Paus en de daartegenover gelegen kerk zijn bij een grote dorpsbrand in 1763 gespaard gebleven, waarschijnlijk omdat het stenen gebouwen waren. De paardenstal en de schuur zijn wel verbrand.
In 1800 was in de paardenstal ruimte voor 28 paarden van passanten en gasten die hun paarden hier konden laten uitrusten en verzorgen.

De Horn

De Horn met pad Jan BrieffiesEen horn is een in het water gelegen vooruitspringend stuk land.
Al heel vroeg was De Horn een buurtschap en dat werd al in de Middeleeuwen bewoond.
In de Horn heeft oorspronkelijk een katholieke (schuil)kerk gestaan met daarbij een kleine herberg.
In 1404 voegden het buurtschap de Horn en het dorp Lutjebroek zich bij Stede Broec, dat toen bestond uit Grootebroek en Bovenkarspel.