Skip to main content

Nr. 45447 - Grafheuvel uit de Bronstijd, Overstort/Inlaat, Grootebroek

R45447 grafheuvel grootebroekArcheologisch Monument.
De Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek geeft aan dat het hier een grafheuvel uit de Bronstijd (ca. 1660 v. Chr. tot ca. 800 v. Chr.) betreft welke is omgeven door twee ringsloten. De heuvel is deels vergraven bij de aanleg van een sloot. De diameter van de twee ringsloten bedraagt resp. 18 en 29 m. Van de heuvel is waarschijnlijk veel weggeploegd. Tijdens een proefonderzoek werden geen vondsten of sporen van begraving gevonden. De heuvel is thans afgedekt met een dik pakket grond en vormt een onderdeel van een parkje in een woonwijk. Gezien de grote wetenschappelijke betekenis die deze heuvel levert aan de bewoningsgeschiedenis van dit gebied dient deze heuvel ongeschonden, behouden te blijven. Het terrein is van zeer hoge

archeologische waarde en is daarom een beschermd gebied.

De bescherming geldt voor de grafheuvel zelf, alsmede een strook van 10 meter rondom, gemeten van de voet van de heuvel (info Monumentenzorg).