Skip to main content

Nr. 45446 - Resten bewoning en graven uit de brons- en ijzertijd, Sportpark "De Kloet", Grootebroek

R45446 resten van bewoning en graven grootebroek

Archeologisch Monument
De rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek geeft aan dat  in dit terrein  behalve sporen van bewoning uit de late Bronstijd en Vroege IJzertijd (ca. 800 v. Chr.) eveneens sporen van begraving zijn vastgesteld uit de Midden en Late Bronstijd (1200 v. Chr. tot 800 v. Chr.). In totaal betreft het acht geëgaliseerde heuvels, waarvan een drietal in 1949 door A.E. van Geffen is onderzocht. Het perceel is doorsneden door een aantal sloten. Gezien de grote wetenschappelijke bijdrage die de resten leveren aan de bewoningsgeschiedenis van het gebied dienen deze behouden te blijven. Het terrein is van zeer hoge archeologische waarde en is daarom een beschermd gebied