Skip to main content

Nr. 34420 - Het Voormalige Weeshuis, Zesstedenweg 159, Grootebroek

R34420 vm weeshuis grootebroekMonumentenzorg geeft aan dat het een pand betreft uit 1758 met verdieping, gedekt door een schilddek met hoekschoorstenen met een vijf traveeën brede voorgevel. Boven de omlijste ingang bevinden zich twee achttiende eeuwse,houten beelden van weeskinderen. Boven de poort staat een schildhoudende leeuw en in zijgevel zit een gevelsteen uit 1575.
Ongeveer op de plaats van het weeshuis stond vóór 1575 een vrouwenklooster gewijd aan de H. Elisabeth. In 1575 werd er toestemming gegeven het weeshuis in het voormalige klooster te vestigen.
Zie het boek van Piet Boon over het weeshuis "Geborgen Wezen".
Het gehele pand is beschermd.