Nr. 18786 - Voormalige Stolphoeve Sijvert Noordeloos, Zesstedenweg 214, Grootebroek

R18786 stolphoeve sijvert noordeloos grootebroekMonumentenzorg geeft aan dat de stolphoeve uit het midden van de 19e eeuw stamt. De hoeve heeft een ingezwenkte houten topgevel boven de kroonlijst. Er is bovendien een gevelsteen met een voorstelling van St. Maarten uit de 17e eeuw.
In 2007 zijn er nieuwe eigenaren, die de boerderij geleidelijk aan prachtig restaureren. In de boerderij werd in 2011 een haardplaat gevonden en de  gerestaureerde haardplaat werd in 2012 officieel weer teruggeplaatst.
Zie ook het artikel van Tini Scholten-Keeman "De leste boer van Grootebroek" in het jaarboek Oud Stede Broec 2003.
Zie ook het artikel ‘Archeologische vondsten op een erf te Grootebroek’ jaarboek Oud Stede Broec 2011.

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootebroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC  Bovenkarspel
0228-518279

Social


©Copyright Beeldmateriaal en teksten - HV Oud Stede Broec
©Copyright website - Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl