Skip to main content

Architect S.B. van Sante

SBvanSanteDe ambtenarenwoningen van De Remise en het raadhuis zijn ontworpen door Cor Weel.
Bij wetswijziging werden gemeenten in 1904 verplicht om een bouwvergunning uit te schrijven. De gemeente Grootebroek was daar niet zo snel in. De gemeente Bovenkarspel heeft de wetswijziging wel direct ingevoerd.
Bestek en voorwaarden van Liefdesgesticht 1916 no.114- 115 was te vinden in het inventaris van het parochiearchief.

S.B. Van Sante is een vaak voorkomende naam in de bouwhistorie van Stede Broec. De architect heeft veel panden ontworpen in deze regio en heeft de status gekregen van dé ontwerper in deze omgeving. Zijn directe leermeester was de architect Paul Bellot (later Dom Bellot). Hieronder een korte beschrijving van leven en werk van de leerlmeester en de leerling.
Paul Bellot is geboren in 1876 en overleden in 1944. Hij heeft in 1900 zijn diploma architect gehaald aan de Ecole des Beaux Arts. Enige tijd later is hij toegetreden tot de orde van de Benedictijnen. Vandaar de naam Dom Bellot.
In 1906 kwam hij voor de eerste keer naar Oosterhout om leiding te geven aan de bouw van een abdij van zijn orde. In 1920 bij zijn tweede verblijf in Oosterhout werd de bouw van het klooster voltooid.
Zijn ontwerpen hadden een expressionistische stijl. Zijn voorkeur ging uit naar de zogenaamde ' centraalbouw' zijn objecten werden gebouwd rond een koepel die centraal stonden binnen zijn ontwerpen en die werden ondersteun door paraboolbogen, een tussenvorm waren tussen het Romaanse en het Gotische bouwwerk. Alles moest met elkaar in harmonie zijn. Op grond daarvan berekende hij de maatvoering op de gulden snede", de driehoeksverhouding van 31gr.43" bij58gr.17".


Zijn ontwerpen kenmerken zich ook door het gegeven dat men vanaf alle plaatsen in de kerk vrij zicht had op het altaar.
Hij werd al in zijn tijd door meerdere architecten nagevolgd.
Ook Simon Bernardus van Sante ( 1876 – 1936) uit Zaandam was zo'n volgeling van de bouwregels van Paul Bellot.
Hij heeft de kerk van Grootebroek ontworpen volgens de regels van Dom Bellot.
Deze Zaandammer was de tweede zoon uit het derde huwelijk van aannemer Jacob van Sante. Van 1905 tot aan 1933 heeft S.B. Van Sante fabrieken in de Zaan, woningen in Zaandam en scholen in Zaandam, Blokker, Hoorn en Grootebroek ontworpen.
Drie van deze scholen werden Sint Jozefschool genoemd. Jongensscholen dus.
Ook de Mariaschool in Grootebroek en de meisjesschool van Bovenkarspel zijn van zijn hand.
De volgende lijst van bouwvergunningen werden verstrekt door de gemeenten Grootebroek en Bovenkarspel aan S.B. van Sante:

Horn 15-17: Badhuis en R.K.Lagere school 1955
Fresialaan 2: R.K. kleuterschool - De Wurf. 1930 - noodlokaal 1965
Hoofdstraat 201
Zesstedenweg 163: R.K.Lagere school jaar 1963
Zesstedenweg 178 bouwjaar 1954
Zesstedenweg 182 verbouwd in 1956
Zesstedenweg 211-213: Klooster. verbouw van de dakkapellen in 1956
Zesstedenweg 257: Openbare Lagere School met woning.
Zesstedenweg 212: Oude brandweer kazerne.

Niet vermeld in de bouwvergunningenverstrekking:
Zesstedenweg 158: R.K.kerk 1923-1925
Zesstedenweg: R.K. Jongensschool met woning 1921

Zie site van: Dom Bellot – S.B.van Sante – Sint Jozefschool Hoorn