Voormalige Machinistenwoning

Zuiderdijk 11, Bovenkarspel

Deze vroegere machinistenwoning behoort bij het naastgelegen stoomgemaal. Tegenwoordig is het een woonhuis. G28-vm machinistenwoningHet is gebouwd in 1908 de Chaletstijl en de architect is onbekend. In de loop der tijd hebben er diverse verbouwingen plaatsgevonden: in 1931 en 1962.

Waardering:
Zuiderdijk 11 is van algemeen belang als voorbeeld van een voormalige machinistenwoning en maakt tevens onderdeel uit van de waterstaatkundige geschiedenis. Het pand heeft, als onderdeel van het ensemble, stedenbouwkundige waarde vanwege de bouwmassa's en de beeldbepalende positie gezien vanaf de dijk en vanaf de achtergelegen Kolk. De woning heeft architectuurhistorische waarde vanwege de aan de Chaletstijl gerelateerde architectuur. Er is sprake van zeldzaamheidswaarde als onderdeel van het gemaalcomplex.

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootebroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC  Bovenkarspel
0228-518279

Social


©Copyright Beeldmateriaal en teksten - HV Oud Stede Broec
©Copyright website - Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl