Skip to main content

Gemeentelijke monumenten

Woonhuis met Bollenschuur

Hoofdstraat 234, Bovenkarspel

Dit gebouw is altijd een woonhuis met schuur geweest. De bouwstijl is traditioneel met enige invloed van de G26-woonhuis met bollenschuur bovenkarspelChaletstijl en de architect is niet bekend. Het is gebouwd in ca. 1910 (woonhuis) en 1937 (schuur). Er heeft één verbouwing plaatsgevonden in 1969.

Waardering:
Het woonhuis met schuur  is van algemeen belang als overwegend gaaf gebleven voorbeeld van een woonhuis uit circa 1910 met een voormalige bollenschuur uit 1937. Het complex heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging op de kruising met de Veilingweg. Het woonhuis heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de verwijzing naar de Chaletstijl. Er is sprake van een zekere zeldzaamheidswaarde vanwege de combinatie woonhuis, bollenschuur met overkapping en vaart.