Skip to main content

Gemeentelijke monumenten

Woonhuis

G25-woonhuis grootebroek Zesstedenweg 225, Grootebroek

De bouwtrant van dit woonhuis is expressionistisch met enige kenmerken van de Amsterdamse School. Het is ontworpen door de architect C.P. Weel en het is gerealiseerd in 1925. In de loop der tijd hebben er diverse verbouwingen plaatsgevonden: in ca. 1950, 1972 en 1984.

Waardering:
Het pand heeft architectuur- en cultuurhistorische waarde als deels bewaard gebleven middenstandswoning uit het eerste kwart van de twintigste eeuw. Tevens heeft het pand beeldbepalende waarde in de lintbebouwing van Grootebroek.
De na 1972 deels herbouwde en deels gewijzigde keukenaanbouw valt buiten de bescherming.
Het gehele interieur van het pand valt buiten de bescherming. De erfafscheiding met hekjes en poort en het terrazzopad maken deel uit van de bescherming