Skip to main content

Gemeentelijke monumenten

Voormalige Dokterspraktijk

Hoofdstraat 146, Bovenkarspel

Deze voormalige dokterspraktijk is gebouw volgens de bouwstijl van deG23-vm dokterspraktijk bovenkarspel Interbellumarchitectuur. Het is ontworpen door architect J.J. van der Leek en gerealiseerd in 1931. In de loop der tijd hebben er diverse verbouwingen plaatsgevonden: in ca. 1948 en 2003/2004.

Waardering:
Het pand met bijbehorende erfscheiding, bordes en terras is van algemeen belang als deels gaaf bewaard gebleven dokterspraktijk met apotheek uit de jaren dertig van de twintigste eeuw, uitgevoerd in een sobere baksteenbouwtrant die zich kenmerkt door markante kapvormen en grote raampartijen met stalen onderverdeling. Tevens heeft het pand beeldbepalende waarde in de lintbebouwing van Bovenkarspel.


Het gehele interieur van het pand valt buiten de bescherming.
Het achter het pand gelegen voormalige koetshuis valt eveneens buiten de bescherming.