Voormalig Klooster/Ziekenhuis

G18-vm kloosterziekenhuis lutjebroekP.J. Jongstraat 53, Lutjebroek

Oorspronkelijk deed dit gebouw dienst als Rooms Katholiek Ziekenhuis en Tehuis voor "Ouden van Dagen". Tegenwoordig herbergt het een verpleeghuis. De bouwstijl is traditioneel en de architect is onbekend. Het is gebouwd in 1931. In de loop der tijd hebben diverse verbouwingen plaatsgevonden o.a. in 1953.

Waardering:
Het voormalige Sint Nicolaashuis is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als belangrijk element uit de dorpsgeschiedenis van Lutjebroek en in het bijzonder als belangrijk onderdeel van het katholieke leven en de katholieke ziekenzorg. Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de forse bouwmassa en de beeldbepalende situering op de terugspringende rooilijn. Het pand heeft ensemblewaarde in combinatie met het naastgelegen kerkcomplex. Het interieur valt buiten de bescherming met uitzondering van het interieur van het monumentale trappenhuis en de kapel, die wel deel uit maken van de bescherming.

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootebroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC  Bovenkarspel
0228-518279

Social


©Copyright Beeldmateriaal en teksten - HV Oud Stede Broec
©Copyright website - Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl