Skip to main content

Gemeentelijke monumenten

Boerderij

Hoofdstraat 261-263, Bovenkarspel

Deze voormalige boerderij herbergt nu een kantoor en een woning. G17-boerderij bovenkarspelDe bouwstijl is traditioneel (stolp). Het is gebouwd in ca. 1910, de voorgevel is met oorspronkelijke materialen herbouwd in 1988. De architect is onbekend. In de loop der tijden hebben er verbouwingen plaatsgevonden: in 1943, 1950, 1958, 1976 en 1988.

Waardering:
De voormalige boerderij  is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een vroeg 20ste-eeuwse stolpboerderij waarvan de typologie karakteristiek is voor deze streek. Bovendien is er sprake van cultuurhistorische waarde door de verwijzing naar de historisch-ruimtelijke ontwikkelingen in Bovenkarspel. Tezamen met de nabij gelegen stolpboerderijen Hoofdstraat 257/259 en 286/288 vormt het een karakteristiek ensemble. Het gebouw heeft situationele waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende situering binnen de lintbebouwing van Bovenkarspel en vanwege de markante zichtlijn vanuit de Bloementuin.