Skip to main content

Gemeentelijke monumenten

G15 - Woonhuis, Broekerhavenweg 138, Bovenkarspel

Dit gebouw is altijd een woonhuis geweest. De bouwstijl is traditioneel. Het is gebouwd in ca. 1920 en G15-woonhuis bovenkarspelde architec t is niet bekend.
Waardering.
Het woonhuis Broekerhavenweg 138 is van algemeen belang wegens de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een vrijwel geheel in oorspronkelijke staat verkerend eenvoudig woonhuis uit circa 1910.
De twee in het achterdakvlak aangebrachte dakkapellen vallen buiten de bescherming.
Het interieur van het pand valt buiten de bescherming met uitzondering van de voormalige bedsteden, die wel deel uit maken van de bescherming.
De uit 1948 daterende schuur op het achtererf valt buiten de bescherming.