Skip to main content

Gemeentelijke monumenten

G14 - Voormalige Remise, Zesstedenweg 335-341, Grootebroek

G14-woningen, vm remise grootebroekOorspronkelijk deed dit gebouw dienst als remise. Tegenwoordig herbergt het een aantal woningen. De bouwtrant is expressionistisch. Het is ontworpen door architect C.P Weel en gerealiseerd in 1925/1926. In de loop der tijd hebben er verschillende verbouwingen plaatsgevonden: in ca. 1965 en 2000.
Waardering.
Het woningbouwcomplex Zesstedenweg 335, 337, 339, 341 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als karakteristiek en deels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een klein woningbouwcomplex uit de eerste helft van de twintigste eeuw, uitgevoerd in expressionistische bouwtrant. Tevens heeft het complex waarde als karakteristiek onderdeel van het oeuvre van

de uit Grootebroek afkomstige architect C.P. Weel. Daarnaast heeft het complex situationele waarde door de ligging op het terrein van de voormalige tramremise. De schuren achter de woningen vallen buiten de bescherming.
Onder de monumentale status valt het gehele in- en exterieur van het pand/object, dat wil zeggen ook onderdelen die niet expliciet in de redengevende omschrijving worden benoemd, tenzij in deze redengevende omschrijving is aangegeven dat een onderdeel van het pand/object buiten de bescherming valt.