Skip to main content

Gemeentelijke monumenten

G13 - Voormalige Meisjesschool, Hoofdstraat 201, Bovenkarspel

Oorspronkelijk deed het gebouw dienst als R.K. Meisjesschool. Tegenwoordig wordt het gebruikt alsG13-vm meisjesschool bovenkarspel woon- en atelierruimte. De bouwtrant is expressionistisch. Het werd ontworpen door architect S.B. van Sante en gerealiseerd in 1913 met een uitbreiding in 1922.
Waardering.
De voormalige meisjesschool Hoofdstraat 201 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven schoolgebouw uit het eerste kwart van de twintigste eeuw opgetrokken in expressionistische bouwtrant. Het markante gebouw heeft tevens waarde als karakteristiek onderdeel van het oeuvre van de Zaandamse architect S.B. van Sante. Het pand heeft ensemblewaarde vanwege de functionele relatie met het belendende zusterhuis en de achter het pand gelegen


voormalige Sint Willibrordus kleuterschool en de rooms-katholieke kerk, als onderdeel van een katholiek gerichte groep gebouwen alhier.
Onder de monumentale status valt het gehele in- en exterieur van het pand/object, dat wil zeggen ook onderdelen die niet expliciet in de redengevende omschrijving worden benoemd, tenzij in deze redengevende omschrijving is aangegeven dat een onderdeel van het pand/object buiten de bescherming valt.