Skip to main content

Gemeentelijke monumenten

G12 - Voormalig Zusterhuis, Hoofdstraat 199, Bovenkarspel

G12-vm zusterhuis bovenkarspelOorspronkelijk deed het gebouw dienst als Zusterhuis. Tegenwoordig bergt het een winkel met woning. De bouwtrant is expressionistich. Het werd ontworpen door S.B. van Sante en gerealiseerd in 1922. In de loop der tijd hebben er verschillende verbouwingen plaatsgevonden: in 1959, 1965, 1995 en 2003.
Waardering.
Het voormalige zustershuis Hoofdstraat 199 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als deels gaaf bewaard gebleven zustershuis uit het eerste kwart van de twintigste eeuw opgetrokken in expressionistische bouwtrant met kenmerken van de Amsterdamse school. Het gebouw heeft tevens waarde als karakteristiek onderdeel van het oeuvre van de Zaandamse architect S.B. van Sante. Het pand heeft ensemblewaarde vanwege de functionele relatie met de belendende meisjesschool en de erachter gelegen voormalige Sint Willibrordus kleuterschool en de rooms-katholieke kerk, als onderdeel van een katholiek gerichte groep gebouwen alhier.

 

 

Onder de monumentale status valt het gehele in- en exterieur van het pand/object, dat wil zeggen ook onderdelen die niet expliciet in de redengevende omschrijving worden benoemd, tenzij in deze redengevende omschrijving is aangegeven dat een onderdeel van het pand/object buiten de bescherming valt.