Skip to main content

Gemeentelijke monumenten

G10 - Boerderij, P.J. Jongstraat 27-29, Lutjebroek

Oorspronkelijk deed het gebouw dienst als boerderij, tegenwoordig herbergt het woningen. De bouwstijl isG10-boerderij lutjebroek neorenaissancistisch waar het de voorgevel betreft). Het is gebouwd in ca. 1900 en de architect is onbekend. In de loop der tijd hebben verbouwingen plaatsgevonden: ca. 1900 (herbouw), 1977 en 1983.
Waardering.
De halve stolpboerderij P.J. Jongstraat 27-29 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als karakteristiek en deels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van de agrarische bouwkunst uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Tevens heeft de in neorenaissance stijl uitgevoerde

voorgevel van de halve stolpboerderij beeldbepalende waarde in de lintbebouwing van Lutjebroek.
Onder de monumentale status valt:
- de voorgevel;
- de resterende twee stijlen met gebint van het vierkant;
- de houten kapconstructie.