Skip to main content

Gemeentelijke monumenten

G09 - Voormalige N.H. Pastorie, P.J. Jongstraat 83, Lutjebroek

G09-vm kosterswoning lutjebroekOorspronkelijk deed dit gebouw dienst als Pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk in Lutjebroek. Tegenwoordig wordt het gebruikt als woonhuis. De bouwtrant is eclectisch. Het gebouw werd ontworpen door K. Swagerman Pz. en gerealiseerd in vermoedelijk 1860 met een uitbreiding in 1893. In de loop der tijd hebben er verbouwingen plaatsgevonden: in 1964 en 1989.
Waardering.
De voormalige Nederlands Hervormde pastorie aan de P.J. Jongstraat 83a is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven pastorie uit de tweede helft van de negentiende eeuw, opgetrokken in een eclectische bouwtrant met kenmerken van het neoclassicisme en de neorenaissance. Tevens heeft de pastorie ensemblewaarde door de functionele relatie met de voormalige Nederlands Hervormde kerk, P.J. Jongstraat 85, en de voormalige kosterswoning, P.J. Jongstraat 87. Daarnaast

heeft het pand waarde als karakteristiek onderdeel van het oeuvre van de Bovenkarspelse architect K. Swagerman Pz. Het pand heeft beeldbepalende waarde in de lintbebouwing van Lutjebroek.
Onder de monumentale status valt het gehele in- en exterieur van het pand/object, dat wil zeggen ook onderdelen die niet expliciet in de redengevende omschrijving worden benoemd, tenzij in deze redengevende omschrijving is aangegeven dat een onderdeel van het pand/object buiten de bescherming valt.