Skip to main content

Gemeentelijke monumenten

G08 - Onderkomen Oud Stede Broec, Zesstedenweg 227, Grootebroek

Dit gebouw is altijd een woonhuis geweest. De bouwtrant is neorenaissancistisch met Jugendstil kenmerken.G08-onderkomen obs Het is vermoedelijk gebouwd in 1903 of 1907 en de architect is onbekend.
Waardering.
Het pand Zesstedenweg 227 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven middenstandswoning van het type rentenierswoning uit het begin van de twintigste eeuw, uitgevoerd in een bouwtrant die kenmerken heeft van zowel de neorenaissance als van de Jugendstil. Tevens heeft het pand beeldbepalende waarde in de lintbebouwing van Grootebroek.
Onder de monumentale status valt het gehele in- en exterieur van het pand/object, dat wil zeggen ook onderdelen die niet expliciet in de redengevende omschrijving worden benoemd, tenzij in deze redengevende omschrijving is aangegeven dat een onderdeel van het pand/object buiten de bescherming valt.