Skip to main content

Gemeentelijke monumenten

G07 - Voormalig Raadhuis Grootebroek, Zesstedenweg 205, Grootebroek

G07-vm raadhuis grootebroekOorspronkelijk deed het gebouw dienst als Raadhuis in Grootebroek. Tegenwoordigd herbergt het een kantoor met appartementen. De bouwstijl is traditionalistich. Het gebouw werd ontworpen door J.A. Schrijnder en gerealiseerd in 1930. In 2007 heeft een verbouwing plaatsgevonden.
Waardering.
Het voormalige raadhuis Zesstedenweg 205 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als deels gaaf bewaard gebleven raadhuis uit het tweede kwart van de twintigste eeuw opgetrokken in traditionalistische bouwstijl. Het markante gebouw heeft tevens stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende situering op de hoek Zesstedenweg/Raadhuislaan. Daarnaast is de plek van grote historische betekenis als plaats waar sinds de veertiende eeuw een raadhuis heeft gestaan. De door J.A. Schrijnder ontworpen glas-in-loodramen zijn kunsthistorisch van belang.


Onder de monumentale status valt het gehele in- en exterieur van het pand/object, dat wil zeggen ook onderdelen die niet expliciet in de redengevende omschrijving worden benoemd, tenzij in deze redengevende omschrijving is aangegeven dat een onderdeel van het pand/object buiten de bescherming valt.