Skip to main content

Gemeentelijke monumenten

G04 - Voormalige Kerk Bessie, P.J. Jongstraat 85, Lutjebroek

Oorspronkelijk was dit gebouw een Nederlands Hervormde Kerk in Lutjebroek. Tegenwoordig herbergt het eenG04-vm kerk bessie lutjebroek cultureel opbouwcentrum. De bouwtrant is neoclassicistisch (Willem-II-gothiek). Het gebouw werd ontworpen door D. van der Tas en gerealiseerd in 1863. In 1974 tot 1978 hebben er verbouwingen plaatsgevonden.
Waardering:
De voormalige kerk P.J. Jongstraat 85 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als karakteristiek en deels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een hervormde kerk uit het derde kwart van de negentiende eeuw, uitgevoerd in neogotische bouwtrant (Willem II-gotiek). Tevens heeft het pand ensemblewaarde door de functionele relatie met de voormalige pastorie, P.J. Jongstraat 83a, en de voormalige kosterswoning, P.J. Jongstraat 87.
Onder de monumentale status valt het gehele in- en exterieur van het pand/object, dat wil zeggen ook onderdelen die niet expliciet in de redengevende omschrijving worden benoemd, tenzij in deze redengevende omschrijving is aangegeven dat een onderdeel van het pand/object buiten de bescherming valt.