Skip to main content

Nieuwjaarswens voor 2022

molen Ceres

Ervaringen uit ons verleden kunnen inspirerend werken en hoop geven op een betere wereld. Ons erfgoed bepaalt onze cultuur en biedt inspiratie voor de toekomst. Laten we het daarom behouden,  juist voor ons nageslacht.
Wim Kersten, voorzitter HV Oud Stede Broec