Skip to main content

Gevels van Rijksmonumenten voorzien van nieuwe schildjes

monumentenbord-620De Historische Vereniging "Oud Stede Broec" heeft vrijdag 9 januari jl. 6 van de 11 gevels van Rijksmonumenten binnen de gemeente voorzien van schildjes (herkenningsbordjes) op de gevel.
Minister Jet Bussemaker introduceerde de nieuw ontworpen schildjes in september j.l. Alle Rijksmonumenten in Nederland worden op die manier herkend als Nationaal Cultureel Erfgoed.
Internationaal golden al de bekende blauw-witte schildjes.


In Stede Broec hebben we de volgende Rijksmonumenten:
• Korenmolen "Ceres", Broekerhavenweg 80 te Bovenkarspel
• Voormalige Kolenloods, Zuiderdijk 5 Bovenkarspel
• Voormalige Ned.Herv. pastorie, Zesstedenweg 187 Grootebroek
• R. K. kerk St. Nicolaas met pastorie, P.J.Jongstraat 45 te Lutjebroek
• Nederlandse Hervormde (Oude)kerk met toren, Zesstedenweg 189 te Grootebroek.
De bovenstaande kregen die middag het schildje opgeschroefd.
De 5 overige Rijksmonumenten volgen later dit voorjaar.
Dat zijn:
• Voormalige bakkerij (huis met de trapgevel), Zesstedenweg 233 Grootebroek
• Het voormalige weeshuis, Zesstedenweg 159 te Grootebroek
• Voormalig "kaasmuseum", Hoofdstraat 294 te Bovenkarspel
• Voormalig stoomgemaal (met fabriekspijp) "het Grootslag 2", Zuiderdijk 7-9 Bovenkarspel
• De Stolphoeve, Zesstedenweg 214 te Grootebroek

Tijdens de Internationale Monumentendag in september kreeg het eerste Rijkserfgoed binnen Stede Broec haar schildje al opgeschroefd door wethouder Bart Nootebos. Dat is de Overhaal aan de Kolk te Broekerhaven.

Rol voor "Oud Stede Broec"
De gemeente Stede Broec heeft de Historische Vereniging "Oud Stede Broec"gevraagd de eigenaren te benaderen en op een min of meer officiële wijze het erfgoed te voorzien van het herkenningsschildje. Bij zo'n gelegenheid hoort een officiële handeling: het opschroeven van het bordje met een ouderwetse boor, een bloemetje, een fotomomentje en een felicitatie van de voorzitter van de Historische Vereniging: Wim Kersten.

Felicitaties en dank voor behoud erfgoed
De woorden, die door voorzitter Wim Kersten bij de diverse locaties werden uitgesproken kwamen over het algemeen neer op het volgende:

"Namens de Historische Vereniging "Oud Stede Broec" - een grote vereniging met meer dan 920 leden, maar eigenlijk namens de hele gemeenschap van Stede Broec (zie ook het bloemetje van de Gemeente), feliciteer ik u van harte met de plaatsing van dit schildje.

Ik wil u bij deze gelegenheid ook hartelijk danken, want wij weten maar al te goed, hoeveel inspanningen er moeten worden geleverd door eigenaren of besturen, veelal vrijwilligers.
Niet alleen om de rijkssubsidie te bemachtigen, maar ook alle tijd en moeite om andere fondsen te benaderen en via de eigen leden een bijdragen te verwerven om de kosten voor onderhoud bij elkaar "te sprokkelen". Dat kost jaren van inspanning, geduld en volharding en daarna is instandhouding een blijvende zorg. Daarmee bewijst u niet alleen de leden van Oud Stede Broec een dienst, maar iedereen die behoud van ons erfgoed kan waarderen. Eigenlijk dus alle Stedebroecers, maar bij Rijksmonumenten vaak ook geïnteresseerden van ver buiten onze gemeentegrenzen.

Het schildje aan de buitenkant van het monument geeft aan, dat dit pand de moeite waard is om bewaard te blijven, omdat het meer dan lokale geschiedenis heeft. Het is daarmee méér dan wat je zou kunnen noemen "beeldbepalend". Het is ook een signaal voor de passant: herkenning, bijzonder gebouw!

In discussies over het behoud van beeldbepalende objecten, panden, stadsfragmenten, etc. met de gemeente, komt ons bestuur op voor ons erfgoed. In die zin zijn we naast informant over lokale geschiedenis vaak ook actiegroep voor het behoud van zaken t.b.v. onze bewoners. Maar al te vaak worden immers beeldbepalende objecten verwijderd, gesloopt of verwaarloosd.

Thuis zijn en je thuis voelen wordt bevorderd door bekendheid met je omgeving en de geschiedenis ervan. Door hier van alles voor te organiseren voor de bevolking worden onze activiteiten zeer gewaardeerd en blijft de vereniging "Oud Stede Broec" groeien. Wij doen dat graag ook in samenwerking met uw bestuur en via uw erfgoed. Dat gebeurt al bijvoorbeeld door openstelling tijdens de jaarlijkse Monumentendag. Ook dan moeten weer vele vrijwilligers "opdraven" om rondleidingen te geven, koffie te schenken, etc.
Nogmaals: dank voor al uw inspanningen!"