Skip to main content

Gerard Poelwijk ontvangt Koninklijke onderscheiding

Na de lintjesregen in april was het opnieuw raak bij Oud Stede Broec. Gerard Poelwijk kreeg maandagmiddag 9 oktober de Koninklijke versierselen opgespeld door burgemeester Ronald Wortelboer. Gerard heeft als maatschappelijk betrokken inwoner van onze gemeente een grote staat van dienst, niet in de laatste plaats dankzij zijn inspanningen voor Oud Stede Broec. Als secretaris bepaalde hij samen met voorztter Wim Kersten meer dan dertien jaar de koers van de vereniging. Ook zette zich in voor het in kaart brengen van monumenten, waarvoor hij niet zelden zelf op de fiets stapte om foto's te maken, en was hij actief met het categoriseren van foto's voor onze beeldbank. 

Gerard zou zijn bestuursfunctie volgend jaar overdragen, maar dit plan is helaas ingehaald door een ongeneeslijke ziekte die hem dit voorjaar met volle kracht onderuit haalde. Als Oud Stede Broec zijn we Gerard onnoemlijk veel dank verschuldigd en wensen we hem nog zoveel mogelijk mooie dagen toe met vrouw, kinderen en kleinkinderen.