Skip to main content

De Overhaal gaat vaarseizoen 2024 niet aan het werk

UPDATE - Dit bericht is inmiddels achterhaald. Sinds 14 juni is De Overhaal actief.

Bij een technische controle is gebleken dat De Overhaal niet aan de veiligheidsnormen voldoet. Reparatie is kostbaar en valt niet onder het reguliere groot onderhoud. Om werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zal eerst de gemeenteraad zijn goedkeuring moeten geven. Dit betekent dat ons nationaal monument gedurende het vaarseizoen 2024 helaas niet gebruikt kan worden.

In februari is een controle uitgevoerd op de technische toestand van de Overhaal. Er werd een gewicht van 10.000 kilo in de hef gelegd en opgehesen. De Overhaal had geen moeite met het hijsen. Wel ging dit gepaard met behoorlijk veel geluidsoverlast, iets waar de buurtbewoners al eerder hadden geklaagd. Een groot deel van het geluid komt van de remmen. Deze kunnen niet verder worden bijgesteld en moeten worden vervangen. Daarnaast is onderhoud nodig van het loopwerk boven in de Overhaal. Ook dit onderdeel produceert veel lawaai.

Het keuringsrapport stelt dat de Overhaal in de huidige toestand onveilig is en daarom niet gebruikt mag worden. Omdat de werkzaamheden niet onder groot onderhoud vallen, is er extra geld nodig. Voor het verkrijgen van het benodigde krediet moet de gemeenteraad goedkeuring geven.

Wat gaat er nu gebeuren?

Op korte termijn even niets. Voordat het herstal kan beginnen moet er eerst geld op tafel komen. Zeker is dat de Overhaal gedurende het vaarseizoen 2024 niet gebruikt kan worden. Als bestuur van HV Oud Stede Broec hopen we uiteraard dat er snel een positief raadsbesluit komt voor reparatie, zodat we het volgend seizoen weer veel mensen kunnen overzetten en ons educatieve programma kunnen draaien - inclusief een overzet met de Overhaal. En dan zonder veel geluidsoverlast voor de buren van de Overhaal.

Binnen het bestuur zullen we er in ieder geval alles aan doen om samen met de gemeente dit unieke stuk industrieel erfgoed snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.