Skip to main content

Archeologisch onderzoek bij het Streekhof

Op maandag 2 november is Archeologie Westfriesland begonnen met een archeologische opgraving rond het Winkelcentrum “Het Streekhof”. Verwachtingen zijn onder meer vondsten uit de Bronstijd, uit de Middeleeuwen en uiteraard uit de nieuwe tijd.

Als eerste is men begonnen te graven in de Schaperstraat, Hier zijn de eerste sporen uit de Bronstijd en de Middeleeuwen al aan het licht gekomen. Bijvoorbeeld een kringgreppel, andere greppelsystemen en mogelijk ook wat sporen van een huisplattegrond uit de Bronstijd.
Als de opgravingen in de Schaperstraat zijn afgerond, gaat men kijken op de Zesstedenweg en aan de Hoofdstraat.
Zodra er interessante ontwikkelingen zijn brengen wij u op de hoogte.