Skip to main content

Jaarverslag 2013/2014

Het jaarboek 2013 ligt bij u thuis; dat vormt het slot van het oude verenigingsjaar en is tegelijk de opmaat voor het nieuwe jaar.
Na onze krachttoer met de tentoonstelling op de Flora van 2013 zijn er door leden van onze vereniging tal van activiteiten ontplooid en tentoonstellingen georganiseerd, initiatieven genomen en nieuwe vondsten gedaan.
Bijvoorbeeld de tentoonstelling in het gemeentehuis met een eerste fotopresentatie van middenstanders in de dorpen, of de deelname aan de waterweken georganiseerd rond de kolk, natuurlijk ook de inzet bij een geweldige (maar verregende) monumentendag met vervoer per koets tussen de monumenten. Tevens was er een druk bezochte najaarsbijeenkomst met een boeiende presentatie door Tjalling James over de ruilverkaveling van de oude polder.
Daarnaast is het bestuur van de vereniging de initiatiefnemer en aanjager van de festiviteiten rond 650 jaar Stede Broec. We waren als side-kick aanwezig op de zomeravonden die gemeente organiseerde en stroomlijnden mede de plannen rond het feestelijke jaar.
2014 begon met een tentoonstelling van de 650 jaar in kaartmateriaal en historische gebeurtenissen in vogelvlucht tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
Een tweede fraaie tentoonstelling in het winkelcentrum Streekhof betrof het fotomateriaal van 'De Middenstand' en andere onderwerpen die speelden in de drie dorpen vastgelegd op talloze foto's. Een groot succes getuige de reacties en de vele inschrijvingen van mensen die lid wilden worden van een zo actieve vereniging. Een geweldige ervaring voor de winkeliers, voor het winkelend publiek en voor onze vereniging. Sinds die tentoonstelling staat de teller van het ledental op 915. We zijn de grootste vereniging van Stede Broec en hoeven niet gesubsidieerd te worden. Ook de laatste keer dat de lente begon in Bovenkarspel was onze vereniging vertegenwoordigd met historisch materiaal.
Verder onderhoudt het bestuur een goed contact met de gemeente over de koers die zij wil varen waar het monumenten betreft. Niet alles is even goed gegaan, maar de wil is er. Bovendien hebben we pogingen ondernomen de visie van de Erfgoedcommissie en het beleid van de gemeente op één lijn te brengen. Helaas is dat niet gelukt, hoewel een aantal leden van de Commissie bereid is hun expertise ten dienste van een nieuw te benoemen commissie te stellen.
Eindelijk ging ook een lang gekoesterde wens in vervulling: de eerste informatiebordjes werden geplaatst bij een drietal archeologische monumenten. We willen ons inspannen om veel (zo niet alle) gemeentelijke en rijksmonumenten van verklarende bordjes te voorzien, bovendien lijkt het ons al heel lang gewenst én nodig sommige plaatsen in de dorpen aan te wijzen als 'beschermd dorpsgezicht'.
De herdruk van 'De Polder Het Grootslag op zijn best' werd een groot succes.
De werkzaamheden aan ons pand vorderen langzaam, maar gestaag. Het resultaat is prachtig. De schuur wordt nu geschilderd en gewit en kan bijna worden ingericht. Op één kamer na is het huis gerestaureerd. De bedoeling is dat straks al onze besprekingen en die van de werkgroepen daar gaan plaatsvinden. We denken bovendien aan een openstelling van een dagdeel in de maand. Verder is er een nieuwe computer aangeschaft plus printer zodat we van alle moderne gemakken zijn voorzien.
Ons visitekaartje, de website, is aan vervanging toe. We proberen dat zelf met twee experts, maar snel gaat het niet. Mocht het ons lukken dan wordt het een fraai, modern en interactief communicatiemiddel van het bestuur naar de leden en andere belangstellenden maar ook andersom is dan communicatie mogelijk.
Rest me nog melding te maken van de officiële ingebruikstelling van een herstelde haardplaat en de vondst van een klein beeldje (een kindeke in een kribbe) bij de aanleg van een drietal parkeerplaatsen achter ons huis aan de Zesstedenweg 227. Beschrijvingen en foto's van het voorwerp komen zeker een keer in net zo'n mooi, fijn, dik en lezenswaard jaarboek terecht als u dit jaar in uw brievenbus vond.

Gerard Poelwijk
secretaris van de Historische Vereniging Oud Stede Broec