Jaarboeken verstuurd

Jaarboeken 2015 zijn bezorgd

Alle leden van "Oud Stede Broec" krijgen de komende dagen weer het jaarboek overhandigd. Een schitterend naslagwerk met uiteenlopende onderwerpen uit onze lokale geschiedenis. Alleen dit boek is zo'n lidmaatschap al waard.

Lees meer

Het opgegraven gereedschap uit de Bronstijd

Update archeologische opgraving

Het archeologische project de Schaperstraat is afgerond wat het opgraven betreft. Het duurt nog wel enige tijd voordat alle gegevens verwerkt zijn. Er zijn heel veel bronstijdsporen blootgelegd maar ook voorwerpen waaronder een bijzondere houtenconstructie die mogelijk dienst heeft gedaan als gereedschap bij een waterkuil.

Lees meer

Bronstijd waterkuil

Opgraving Schaperstraat

De opgraving die Archeologie Westfriesland uitvoert in de Schaperstraat verloopt voorspoedig; men vindt veel bronstijdsporen. Aan de noordkant van de Schaperstraat is een zogenaamde “waterkuil” uit de bronstijd gevonden. Deze kuilen dienden voor de drinkwatervoorziening.

Lees meer

Geschiedenis van Stede Broec

Geschiedenis van Stede Broec

Samengesteld uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek wordt de naam Broek al in de 7e eeuw genoemd in oude boeken...

G08 onderkomen obs

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootbroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC Bovenkarspel

Telefoon - Email

Social