De Overhaal

Overhaal anno nu

Vanaf Hemelvaart (21 mei) hopen we dat de Overhaal weer volop in bedrijf kan zijn. In verband met het coronavirus gelden voor het overzetten nog wel enkele restricties.  Afstand houden tot elkaar (1,5m) in een schuit of boot is verplicht. Dit voorschrift geldt voor gezelschappen die geen familie zijn van elkaar. Gezelschappen op het water met 15 personen of meer zijn niet toegestaan.

Bedieningstijden en tarief:

Dagelijks van 21 mei tot 15 oktober:
- 09.30 – 10.00 uur
- 13.00 – 13.30 uur
- 17.00 – 18.00 uur

Tijdens bovengenoemde tijden is iemand aanwezig in het bedieningshuisje.
Mocht het nodig zijn buiten deze tijden om gebruik te maken van de bediening, dan dient u telefonisch contact op te nemen via tel.nr.: 06 - 232 95 138. Er is altijd iemand "stand-by", maar u dient dan rekening te houden met enige wachttijd.

Van 16 oktober t/m 14 april:
Alleen op aanvraag en liefst 24 uur vooraf via telefoon 06 38513709

Het overzettarief bedraagt in 2020 (onveranderd) per schuit/boot
voor heen en terug: € 5,00 (liefst gepast).

Voor kano's gelt een groepstarief, van € 5,00 voor max. vier kano's (heen en terug).

Gedurende 1 dag in het jaar is het overzetten gratis en zijn de tijden aangepast aan de activiteiten rondom "de Kolk" en de haven, te weten:
- de jaarlijkse waterweekdag in Broekerhaven

Voor scholen, bedrijven of groepen die per schuit een dagtocht maken en gebruik willen maken van de Overhaal, eventueel met het verhaal over de historie van deze haven (± 15 min.), is het mogelijk een afspraak te maken via de Historische Vereniging "Oud Stede Broec". Ivm de coronamaatregelen zullen er dit seizoen geen georganiseerde tochten zijn voor groepen.

Rijksmonument

De Overhaal in vroeger dagen

De Overhaal is een belangrijk industrieel monument, vanwege de geschiedenis van de Broekerhaven.
In de 17e eeuw werden schuiten uit de polder al overgezet naar deze haven aan de Zuider Zee. Dat ging toen nog met raderen over een wal. Deze voorziening was belangrijk om de aanvoer van groenten te verhandelen en te transporteren naar Amsterdam en naar de landen langs de Oost Zee (Scandinavische landen). Er was grote concurrentie met de haven in Enkhuizen.

De elektrische installatie voor deze botenlift is gemaakt in 1923 en heeft lange tijd dienst gedaan voor de overzet van groenten uit de polder. Toen het verhandelen via veilingen verliep en het transport via goederentrein (landtongen bij het station in Bovenkarspel) en wegen, is na verloop van tijd in de 2e helft van de vorige eeuw de Overhaal in het ongerede geraakt. In 1993 is door de gemeente Stede Broec met behulp van Rijkssubsidie de Overhaal weer helemaal gerestaureerd, inclusief de elektrische installatie. Sindsdien doet hij dienst als schuiten- en botenlift voor de recreatie. (zie ook onder de knop "Monumenten"- rijksmonumenten.) Op www.debinnenvaart.nl is een uitgebreide beschrijving te vinden van de technologie van de Overhaal.

Vrijwilligerswerk

Vanaf 1993 tot en met 2015 werd de Overhaal bediend door mensen, die in dienst waren van de gemeente Stede Broec. De opbrengst van de overzetgelden gingen naar de gemeente, maar dit woog niet op tegen de inzet die daarvoor gepleegd moest worden. Jarenlang heeft de voormalige brandweerman Kees Meijne met een groep vrijwilligers de Overhaal bediend. Kees is nu met pensioen en de gemeente Stede Broec heeft de Historische Vereniging Oud Stede Broec gevraagd de bediening vanaf 1 mei 2016 op zich te nemen.
Gelet op de historische waarde van dit beeldbepalende monument en het verhaal over de haven, dat past bij de educatieve doelstelling van de vereniging heeft het bestuur van Oud Stede Broec ingestemd met dit verzoek op voorwaarden, dat er voldoende vrijwilligers zijn om op vrijwillige basis deze taak op zich te nemen. Het onderhoud aan de Overhaal, inclusief de installatie blijft voor rekening komen van de gemeente.
Gelukkig zijn er voorlopig voldoende vrijwilligers aangemeld. Een team van ±15 man, inclusief een coördinator (Frans Cornelisz) hebben enthousiast gereageerd. Om er zeker van te zijn dat de overzet zorgvuldig geschiedt, zijn alle vrijwilligers getraind in de bediening van de Overhaal.

En-weer-wordt-een-schuit-overgezet
Oud-Stede-Broec-voorzitter-Wim-Kersten-en-wethouder-Bart-Nootebos-bij-de-bedien
Tijdens-de-Open-Monumentendag-2014

Geschiedenis van Stede Broec

Geschiedenis van Stede Broec

Samengesteld uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek wordt de naam Broek al in de 7e eeuw genoemd in oude boeken...

G08 onderkomen obs

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootbroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC Bovenkarspel
0228-518279


Social